prześwietlenie

Doktor poświęcił kilka słów oświetleniu, przepraszał, że jest takie skąpe, tłumacząc to względami naukowymi. Nie należy w tym widzieć pragnienia wywoływania nastroju i mistyfikacji. Mimo najlepszych chęci nie można zezwolić na większe oświetlenie. W naturze sił, które tu mają zamiar studiować, leży, że przy jasnym świetle nie mogą się objawiać i działać. Jest to warunek bezwzględny, należy się z nim na razie pogodzić.

Thomas Mann, Czarodziejska góra, tom II, przekład Jana Łukowskiego, (C) for the Polish translation by Anna Maria Jakubiszyn-Tatarkiewicz and Jan Jakub Tatarkiewicz, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, 2017.