caveat / threshold

Tymczasem Sławek od początku mnożył wątpliwości. Jasne były tylko reguły zaliczenia, natomiast cała reszta skrzyła się pytaniami, natrętną nieufnością wobec oczywistych rozstrzygnięć. Pamiętam swoje oburzenie, gdy zapytał o… próg. o znaczenie progu do drzwi, do domu. Powiedziałem: ‘Próg jest progiem i niczym więcej!’. Nie wiedziałem wtedy, czym jest oikologia i jakie wnosi sensy do kultury.

(c) Andrzej Śnioszek, O pocieszeniu, jakie daje niepwność. Na marginesie poezji Tadeusza Sławka, [w:] Bartos, E., & In Kisiel, M. (2017). Światy poetyckie Tadeusza Sławka.