Günter Grass, Blaszany bębenek, 1983 /Die Blechtrommel, 1959/

Dzisiaj wiem, że wszystko nam się przypatruje, że nic nie pozostanie nie zauważone, że nawet tapety mają lepszą pamięć niż ludzie. Nie chodzi bynajmniej o Pana Boga, który widzi wszystko! Wystarczy kuchenne krzesło, wieszak, zapełniona do połowy popielniczka albo drewniana podobizna kobiety, zwana Niobe, aby każdy czyn zyskał sobie pamiętliwego świadka.

przełożył Sławomir Blaut