Iwona Haneczok: Odczytując sens oryginału. Ajzyk Wagman, Poemat dla dorosłych

Mimo wszystko jednak w przypadku obłoku różnica nie jest aż tak bardzo znacząca dla ogólnego odczytania utworu przez odbiorcę sekundarnego. Przyjrzyjmy się zatem innemu fragmentowi Poematu…, który w oryginale brzmi: „Za oceanem w obłokach się kłębi / apokalipsa […]”, a w przekładach serbskim i angielskim odpowiednio:„Za okeanom u magli se valja / apokalipsa […]”; „Beyond the ocean an apocalypse curls in clouds […]” (‘Za oceanem apokalipsa kłębi się w chmurach/ obłokach’).

Tłumacz serbski zachował tu odpowiadający polskiemu szyk zdania (mimo iż nie jest on naturalny w języku serbskim), ponieważ buduje on napięcie wyłaniającej się zza oceanu, w obłokach wzburzonej wody lub chmurach, apokalipsy. Jest to obrazowanie zaczynające się od zakresu i prowadzące czytelnika do szczegółu. Takie zdanie działa na wyobraźnię odbiorcy, jak zbliżenie w filmie, najpierw widzimy większy plan — ocean, później w kadrze pojawiają się obłoki na wodzie, które zaczynają się kłębić, ostatecznie z tych obłoków wyłania się apokalipsa. Angielski przekład całkowicie zakłóca obrazowy odbiór tego fragmentu.