[Medytacja XVI Karmapy]

Uświadamiamy sobie, że w tym życiu posiadamy cenną możliwość, dzięki metodom Buddy możemy przynosić pożytek niezliczonym istotom.
[…]
Przypominamy sobie o nietrwałości wszystkich rzeczy. Tylko nieograniczona, przejrzysta przestrzeń umysłu jest trwała, nie wiemy jednak, jak długo będziemy się cieszyć warunkami pozwalającymi nam to rozpoznać.