[Tempczyk, Buddyzm w oczach filozofa]

“Właściwy żywot” to zgodne z normami, uczciwe zarabianie na życie. Należy wykonywać prace pożyteczne i nie krzywdzące nikogo. Pod tym względem Budda był bardziej wymagający, niż to się zwykle przyjmuje, ponieważ zakazywał wykonywania zawodów rzeźnika lub myśliwego /…/. W społeczeństwach zachodnich, w których powszechne jest jedzenie mięsa, ktoś musi go dostarczyć, dlatego zawody te uważa się za neutralne moralnie.W społeczeństwach buddyjskich jest to problem delikatny i zawikłany, ponieważ tam, gdzie jedzenie mięsa przez mnichów jest dopuszczalne, czyli na przykład w Tybecie, muszą być ludzie, którzy zabijają zwierzęta. W średniowieczu podobny problem stwarzał problem kata, który wykonując prawomocne wyroki, torturował i zabijał ludzi. W związku z tym w niektórych miastach, np. w Toruniu, kat zajmował specjalny domek poza obrębem murów miejskich. Dzięki temu praktycznie mieszkając w mieście i znajdując w nim ochronę na wypadek wojny, mógł być formalnie uznany za osobę żyjącą poza jego obszarem.