maksymy o mocy [Kozłowski: Sprawa Spinozy]

Michał Kozłowski podkreśla polityczna naiwność autorów z pod znaku teorii memów, podobny stosunek ma także do społecznego darwinizmu.
/…/
Rzeczami tego rodzaju są także ludzie, podlegający władzy afektów /…/

Istnieje rzecz jasna społeczeństwo i umowa w nim obowiązująca, lecz ostateczny rachunek sił dotyczy ludzi jako ośrodków mocy i systemu relacji między tymi silami /…/.

Tym samym wkraczamy na teren etyki i polityki jako teorii afektów, Spinozjańskiej antropologii politycznej. Charakterystycznym rysem tej koncepcji jest, bez popadania w pięknoduchostwo, “polityka przyjaźni”, uznanie za pierwotne afektów związanych z radością i aktywnością, za wtórne zaś smutek, bierność i strach; to afirmacja dążenia każdej jednostki do maksymalizacji mocy /…/.

ze wstępu Michała Herera do Sprawy Spinozy. Eseju o władzy…