polis: osoby i rzeczy

Kreon unika konfliktu poprzez przewartościowanie, przesunięcie znaczeń, odrywając słowa od ich uzusu – teraz osoby i rzeczy są określone jedynie przez ich pożyteczność dla miasta, które dla władcy jest jedyną wartością. Ta agresywna strategia poprawek pozwala królowi Teb uniknąć napięcia; jednobiegunowa wizja opisuje świat imionami, które odpowiadają charakterowi Kreona.

Martha C. Nussbaum, Antygona Sofoklesa: konflikt, spojrzenie i uproszczenie.