Pośrednią konsekwencją dociekań Levi-Straussa na temat “kultur”, jest wniosek, że jego własna metoda może zostać użyta tylko do danych pochodzących tylko ze społeczeństwa zimnych /tj. prymitywnych preliterackich systemów społecznych/, nie zaś do danych ze społeczeństw gorących /tj. literackich, historycznie zmiennych systemów społecznych/, u których pojęcie granic kultury staje się arbitralne.

Edmund Leach, Alan Aycock, Siostra Mojżesza, Poznań 1998.