co jest czczą gadaniną albo wymyslem

Jednakże “unikanie (czegoś)” a “unik” – rozumiany bardzo wąsko czy bardziej specjalistycznie – to jednak dwie nader różne kwestie. O ile bowiem unikanie równoznaczne jest z niedopuszczaniem do konfrontacji, o tyle unik, wręcz przeciwnie, może stanowić istotę konfrontacji.

/Bogdan Banasiak/