tunica intima

Najgłębsza warstwa naczynia krwionośnego, tętnicy lub żyły; tworzą ją, ułożone na elastycznym podłożu, komórki śródbłonkowe, które mają bezpośredni kontakt z nurtem krwi.

Oglądając przekrój wewnętrzny naczynia krwionośnego, zauważa się, że ma ono trzy warstwy, zaś najgłębsza warstwa, zwana także płaszczem wewnętrznym /tunica intima/ oddzielona jest od błony środkowej, martwymi komórkami.