[w:] “Narracja w psychoterapii”

szczególnie interesująca okazuje się teoria systemów autopojetycznych, a więc żywych organizmów pojętych jako systemy utrzymujące się przy życiu dzięki procesowi samowytwarzania. Maturana, opisując działanie systemu nerwowego zauważył, że ludzka percepcja to proces autoopisywania się systemu nerwowego, a więc ma ona charakter narracyjny.. Systemy autopojetyczne zatem kierowane przez układy nerwowe dokonują syntezy własnych operacji wykorzystując w tym celu wewnętrzne reprezentacje; dzięki temu mogą wchodzić w relacje ze swoim otoczeniem i innymi systemami w tym otoczeniu.