Smolorz, co następuje:

Śląski etnolekt jako dialekt języka polskiego jest fundamentem tożsamości, stanowi swego rodzaju wyznanie wiary bądź certyfikat śląskości (potrafisz “godoć” = jesteś Ślązakiem). Obce pochodzenie może być wybaczone przez umiejętności “godki”; zaś samo ius sanguinis może nie być uznane bez regionalnej kompetencji językowej, Co ciekawe nowy paradygmat neguje próby kodyfikacji śląskiej nowy i podniesienia jego formalnoprawnej rangi jako języka regionalnego, zachowując dlań status języka serca.