<>

[…] są ukazywani jako ludzie łatwowierni, “pozbawieni energii i inicjatywy, oddani “wylewnym pochlebstwom”, intrygom, knowaniom, a także są okrutni dla zwierząt; nie potrafią chodzić po drogach i chodnikach. […] Ludzie Orientu są niepoprawnymi kłamcami, są “ospali i podejrzliwi”, we wszystkim różni od prostej, bezpośredniej i szlachetnej rasy anglosaskiej.