Moją baczniejszą uwagę na śledzony już wcześniej konflikt na Bliskim Wchodzie zwrócił znajomy, przesyłając mi link do filmu Przedsiębiorstwo Holokaust.
Coś ciekawego przeczytałem dziś na podobny temat w gazecie Hajdarowicza. Poniżej cytat z tekstu Georga Friedmana, założyciela prywatnej agencji wywiadu Stratfor. Stratfor słynie głównie z codziennych raportów o stanie bezpieczeństwa światowego, jej analizy, przygotowywane komercyjnie, są jednak również wykorzystywane przez agencje rządowe USA.

Idea państwa narodowego, która zapuściła korzenie w świecie arabskim pod koniec XIX wieku, a później była promowana przez arabskich socjalistów w latach 50., została wprost wyprowadzona z idei państw narodowych, które miały zastąpić europejskie imperium. Palestyński ruch narodowy wywodzi się z tej tradycji, zakłada bowiem, że naród palestyński ma prawo odróżniać się od innych.

George Friedman, Nacjonalizm wraca do Europy.