Dziś to wspaniałe Święto. Święto Tożsamości Narodowej. Z czym wiąże się tożsamość? Z tym co każdy nosi w swoich trzewiach. Trochę śluzu i formującego się kału. Gdyby nie to, nie byłbyś Polakiem. Gdyby nie to, nie byłbyś katolikiem. Gdyby nie to nie miałbyś nic do powiedzenia swoją znakomitą mową ojczystą. Milczałbyś, bo nie widziałbyś różnicy różniącej cię od innych. Ale ty jesteś tutaj, na swoim miejscu pracy. Karkołomnej, której celu nie widać, nie przynoszącej satysfakcji. To kopanie w ziemi. Rozgryzanie ziarenek piasku. Oto na czym polega twoja praca. Gdy uznasz, że podzielonego ziarnka, już bardziej nie da się rozdrobnić, odpoczniesz. Kochaj, więc to, co lubisz. Rozdrabniaj.