historia tożsamości

Historia nie jest zatem pozbawioną jakiegokolwiek spoiwa sumą wydarzeń, nie jest jednak także statycznym systemem, nienaruszoną i niemodyfikowalną subsatncjalnością; historia podlega ewolucji, a wraz z nią podlega ewolucji tożsamość uczestniczącego w niej solipsysty. Pożądanym efektem jest więc w tym wypadku dynamiczna narracja rozciągnięta w czasie, historia właśnie.