Déposer son chapeau, son manteau au vestiaire.

Jeżeli w zakładzie nie została zoorganizowana szatnia centralna podstawowa dla pracowników, powinny być zorganizowane szatnie podstawowe w komórkach organizacyjnych zakładu.